Login

Statistici


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Conditiile de Internare
 
CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:


 - Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 - Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 - Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 - Carnet de sănătate;
 
În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.
 
 
CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:


 - Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 - Carnet de sănătate;
 - Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 - Buletin de identitate sau Cartea de identitate; pentru copii: Certificatul de naştere;
 - Pentru eliberarea concediului medical:

             adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
             formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

DREPTURILE PACIENŢILOR

 • Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
 • Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
 • Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
 • Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
 • Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu dreptueile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
 • Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
 • Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
 • Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.


OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.
 • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.
 • FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
 • LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
 • ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.
 • ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

INSTRUCŢIUNI

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.


VĂ RECOMANDĂM

 - înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

 - prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.


ACTE NECESARE INTERNARII


A. PERSOANE ASIGURATE

1. bilet trimitere dela medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;

3. buletin de identitate;

4. adeverinţă serviciu - pentru angajaţi;

5. carnet de şomaj - pentru şomeri;

6. cupon de pensie - pentru pensionari;

7. adeverinţă elev sau student

8. adeverinţă primar - pentru cei cu ajutor social


B. PERSOANE NEASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;

3. buletin de identitate;

4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).